NHỮNG TRÍCH DẪN HAY TRONG “NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG?”

NHỮNG TRÍCH DẪN HAY TRONG “NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG?”
Tác giả: TRẦN HUY HOÀNG

1. Con người thường nói sai, hoặc nói một nửa sự thật. Họ kể lại những điều có lợi cho chính mình mà thôi.

2. Ở thế giới hôm nay. Chúng ta đang được sống trong một thế giới mà ở đó chúng ta được kết nối với mọi thứ. Trừ chính chúng ta.

3. Khi có quá nhiều sự lựa chọn cũng làm con người ta không hạnh phúc.

4. Xây dựng một xã hội không cần nhà lãnh đạo, đó mới thực sự là một nhà lãnh đạo.

5. Thay vì hỏi tại sao, ta sẽ nói: “Tại sao không?”

6. Đem hoa tặng cho người khác thì người ngửi được mùi đầu tiên chính là ta. Nắm bùn ném vào người khác, người bị bẩn đầu tiên cũng chính là ta.

nếu chỉ còn 1 ngày để sống - trần huy hoàng